Fosforanowanie Śląsk

fosforanowanie śląsk

fosforanowanie śląsk

Fosforanowanie jest to proces sztucznie wywołanej i kontrolowanej korozji, w wyniku której na powierzchni metalu tworzy się powłoka ściśle związana z metalem, nierozpuszczalna w wodzie o właściwościach izolatora elektrycznego. Powłoka powstała w wyniku tej reakcji nazywana jest powłoką konwersyjną. W odróżnieniu od powłoki otrzymanej galwanicznie, jest warstwą wytworzoną na powierzchni metalu, w której skład wchodzą związki metalu. Powłoki fosforanowe wytwarzane są na powierzchniach stali, żeliwa, cynku kadmu i aluminium.

POSIADAMY 6 METROWE WANNY DO FOSFORANOWANIA
Główne zastosowania fosforanowania:
• do ochrony czasowej wyrobów w czasie magazynowania, transportu oraz użytkowania, po uprzednim nasyceniu powłoki różnego rodzaju środkami ochrony czasowej (oleje, smary),
• jako warstwy poprawiające odporność korozyjną i zwiększające przyczepność powłok lakierowych,
• jako warstwy ułatwiające obróbkę plastyczną metali na zimno (przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie),
• jako warstwy przeciwcierne zmniejszające współczynnik tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
• jako warstwy izolacyjne, stosowane do celów elektrotechnicznych.

W zależności od składu chemicznego wyróżnić można kilka typów fosforanowania, różniących się między sobą strukturą i masą jednostkową. W naszym zakładzie stosujemy fosforanowanie manganowe, cynkowe oraz cynkowe z dodatkami żelaza.

Fosforanowanie Manganowe
Umożliwia wytwarzanie na podłożu stalowym krystalicznych powłok fosforanu manganu. Powłoki te absorbują oleje oraz inne środki poślizgowe i są najczęściej stosowane na powierzchnie stalowe które pracują w warunkach wzajemnego tarcia. Powłoki te stanowią same w sobie środek smarny w formie stałej, mogą również być porowatym nośnikiem ciekłego środka poślizgowego. Charakteryzują się dużą kruchością i twardością, ich grubość wynosi od 3 µm do 20 µm. Powłoki fosforanów manganu (II) mają szczególne znaczenie w procesie docierania, podczas którego chropowata warstwa fosforanowa dalece się zużywa, a wszystkie wystające kryształy wypełniają zagłębienia chropowatej powłoki lub tworzą w połączeniu z olejem rodzaj pasty polerskiej.

Fosforanowanie cynkowe z dodatkami żelaza
Przeznaczone jest do wytwarzania drobnokrystalicznych powłok fosforanowych pod powłoki lakierowe, środki namydlające lub nasycanie olejami.

Fosforanowanie cynkowe
Stosowane do stali i elementów ocynkowanych. W zależności od kwasowości kąpieli tworzą się różno krystaliczne powłoki. Przy niskiej całkowitej kwasowości powstają powłoki drobnokrystaliczne oraz średniokrystaliczne.
Przy wysokich stężeniach powstają powłoki grubokrystaliczne, które nadają się do zastosowania w obróbce plastycznej, mają właściwości smarne i są dobrze nasiąkliwe olejem. Grubokrystaliczne powłoki fosforanowe cynku, stanowią również antykorozyjną ochronę wyrobów w czasie długotrwałego magazynowania i transportu. Natomiast drobnokrystaliczne powłoki, stanowią świetny podkład pod lakier.

Zapraszamy do współpracy firmy z miast Zabrze, Bytom, Gliwice, Tarnowskie Góry, Mikołów, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Zawiercie, całego Śląska do usług fosforanowania elementów metalowych.